Tuotteen hiilijalanjäljen laskenta
Tuotteen hiilijalanjäljen laskenta

Tuotteen hiilijalanjäljen laskenta

0,00 €
Sisältää alv. 24 %

Laskenta- ja raportointipaketti tuotteen hiilijalanjäljen raportointiin ISO 14067 standardin mukaisesti.

Tämä on esittelytuote.

Tuotteen hiilijalanjälkilaskenta perustuu ISO 14067 standardiin, jonka ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 2013. Uusin versio tästä standardista, ISO 14067:2018, on julkaistu vuonna 2018. ISO 14067 lähestyy hiilijalanjäljen laskemista elinkaariarvioinnin näkökulmasta. Se näkyy hiilijalanjäljen laskennassa siten, että laskennassa otetaan huomioon niin raaka-aineiden hankinta, tuotanto, kuljetus, tuotteen käyttö kuin myös loppukäsittely. 

Laskenta, toteutetaan ns. cradle-to-grave laajuudessa, eli arvioitavan tuotteen hiilijalanjälki (GWP) arvioidaan koko elinkaarensa ajalta; aina raaka-aineen hankinnasta, tuotteen hävittämiseen. Tuloksista voidaan nähdä myös cradle-to-gate ja gate-to-gate elinkaarirajauksien mukaiset arvot.

Laskennan tulokset esitetään hiilidioksidi ekvivalentteina (CO2-ekv.) eli ilmastonmuutokseen vaikuttavien kasvihuonekaasupäästöjen yhteismitallistettuna summana 100 vuoden ajanjaksolle.

Laskennasta tuotetaan kattava laskentaraportti, sekä julkinen tiivistelmä, jota voitte käyttää tuotteen hiilijalanjäljestä viestimiseen.

Hinnoittelu perustuu tuotteen materiaalien ja tuotevaihtoehtojen mukaiseen laskennan työmäärään. Kysy tarjous!