Päästölaskennat ja ilmasto-ohjelmat kunnille ja kaupungeille
Päästölaskennat ja ilmasto-ohjelmat kunnille ja kaupungeille

Päästölaskennat ja ilmasto-ohjelmat kunnille ja kaupungeille

0,00 €
Sisältää alv. 24.00 %

Asukaskohtaiset päästöt, yhdyskuntajätteen ympäristövaikutukset, rakennuskannan ilmastovaikutukset, yms.

Tämä on esittelytuote.

Asukaskohtaisten päästöjen laskenta

Kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää kaikilla kaupunkien ja kuntien toimialoilla. Suurin päästövähennyspotentiaali on kiinteistöjen energiataloudessa ja liikenteessä. 

Laskemme ja raportoimme asukaskohtaiset päästöt ALas-mallin ja Hinku laskentasääntöjen mukaan. Laskenta tukee kaupunkien ja kuntien ilmastotyötä ja tuottaa tietoa päätösten teon ja ilmastotoimien kohdentamisen tueksi.


Jätehuollon ympäristövaikutusten arviointi

Jätehuollon elinkaariarvioinnin avulla voidaan toimintaa kehittää ympäristöystävällisempään suuntaan. Elinkaariarviointi on strategista päätöksentekoa tukeva työkalu, jonka jätehuollon päättäjät saavat tietoa jätteen käsittelyvaihtoehtojen ympäristökuormituksista koko jätehuollon elinkaaren ajalta.

Teemme jätteenkäsittelyjärjestelmien elinkaariarvioinnit eri jätejakeiden keräyksestä loppusijoitukseen, energia- tai materiaalihyötykäyttöön saakka.

Mallinnus toteutetaan jätehuollon elinkaariarviointiin kehitetyllä LCA ohjelmistolla, joka sisältää kattavat tietokannat ja noudattaa elinkaariarvioinnin stadardeja ISO 14040 ja ISO 14044.


Ilmasto-ohjelma

Ilmasto-ohjelma ohjaa kuntaa tai kaupunkia vähentämään toimintojensa kasvihuonekaasupäästöjä ja parantamaan toimintojensa energiatehokkutta.

Ilmasto-ohjelma muodostuu lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteista, joilla pyritään vastaamaan kunnan tai kaupungin kohtaamiin haasteisiin tulevaisuudessa. Se luo pohjaa tulevaisuuden ilmastotyölle ja kunnan tai kaupungin kestävälle kehitykselle.


Ota yhteyttä ( info at ilmastoapu.fi), niin kartoitetaan laskenta ja raportointitarpeenne.