Rakennuksen hiilijalanjälkitodistus - Olemassa olevat rakennukset
Rakennuksen hiilijalanjälkitodistus - Olemassa olevat rakennukset Rakennuksen hiilijalanjälkitodistus - Olemassa olevat rakennukset

Rakennuksen hiilijalanjälkitodistus - Olemassa olevat rakennukset

295,00 €
Sisältää alv. 24.00 %

Rakennuksen hiilijalanjäljen arviointi ympäristöministeriön arviointimenetelmää soveltaen.

Rakennuksen vähähiilisyyden arviointi antaa rakennuksen omistajalle ja mahdolliselle ostajalle arvokasta tietoa rakennuksen elinkaarenaikaisista ympäristövaikutuksista. Rakennusta myytäessä arvioitu kohde on helpompi myydä kuin arvioimaton.

Arvioimme rakennuksesi hiilijalanjäljen, soveltaen ympäristöministeriön arviointimenetelmää myös olemassa oleville rakennuksille, josta toimitamme todistuksen ja kattavan raportin.

Todistus antaa rakennuksellesi hiilijalanjälki luokan, perustuen rakennuksen elinkaaren aikaisiin päästöihin (kg CO2e/m2). Raportissa kuvataan päästöjakauma:

elinkaaren vaiheittain

 • Tuotevaihe (A1-A3)
 • Rakentaminen (A4-A5)
 • Käyttövaihe (B1-B7)
 • Elinkaaren loppu (C1-C4)
 • Lisätiedot (D)

rakennetyypeittäin:

 • Perustukset ja pohjarakenteet
 • Alapohja
 • Runko
 • Ulkovaippa
 • Pinnat ja sisäseinät
 • käytönaikainen energia

Hiilijalanjäljen arviointi kattaa rakennuksen koko elinkaaren. Siihen kuuluvat rakennustuotteiden valmistus, kuljetus ja työmaa, rakennuksen käyttö ja huolto sekä rakennuksen purku ja kierrätys.

Hiilikädenjäljen arviointiin sisältyvät sellaisten ilmastovaikutusten nettohyödyt, joita ei syntyisi ilman rakennushanketta. Näitä voivat olla rakennuksen hiilivarastot ja hiilinielut, rakennuksen elinkaaren aikana tuotettu ylimääräinen uusiutuva energia sekä rakennustuotteiden uudelleenkäytön tai kierrätyksen myötä syntyvät hyödyt.

Tuotevalinnan avulla voit valita haluatko todistuksen omakoti- pari- tai rivitalolle vai vapaa-ajan rakennukselle. Lisävalinnalla voit valita otetaanko arviointiin mukaan myös muu kiinteistöllä sijaitseva rakennus.