Organisaation hiilijalanjäljen laskenta, etuhintaan 15.12.2023 saakka.
Organisaation hiilijalanjäljen laskenta, etuhintaan 15.12.2023 saakka.

Organisaation hiilijalanjäljen laskenta, etuhintaan 15.12.2023 saakka.

899,00 €
Sisältää alv. 24 %

Laskenta- ja raportointipaketti yrityksen/organisaation päästöjen raportointiin GHG Protokollan mukaisesti.

Tulevan vuoden alussa on aika päivittää hiilijalanjälkilaskennat vuodelta 2023. Kun tilaat laskentapalvelun ennakkoon 15.12.2023 mennessä, toteutetaan laskenta tilausjärjestyksessä vuoden 2024 alussa, edulliseen yrityksen koon mukaiseen kiinteään etuhintaan. 

Etuhinta on voimassa myös vuodelle 2022 tehtäviin laskentoihin, jolloin laskenta voidaan toteuttaa heti. 

Huom! hinta sisältää arvonlisäveron.


Jotta organisaatio voi asettaa ilmastotyölleen mitattavia tavoitteita, jotka aidosti ohjaavat tekemistä, tulee päästölähteet tunnistaa ja selvittää aiheutettujen päästöjen määrä. Hiilijalanjälki kertoo, kuinka paljon khk-päästöjä tuotteesta, toiminnosta tai palvelusta aiheutuu.

Laskentamallimme perustuu standardeihin Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard, sekä GHG Protocol Corporate Value Chain Accounting and Reporting Standard, jotka ovat yleisimmin käytetyt standardit organisaatioiden hiilijalanjälkilaskennassa. Laskennassa käytetään lisäksi apuna GHG Protocol Scope 2 Guidance ja Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions teknisiä ohjeita.

Laskennan tuloksista tuotetaan kattava raportti, jossa kuvataan laskentamenetelmä, laskentaan sisällytetyt päästölähteet ja rajaukset sekä laskennan tulokset. Hiilijalanjälki raportoidaan eri kasvihuonekaasujen yhteismitallistettuna määränä eli hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e). 

Raportin sisältö sopii sellaisenaan osaksi yrityksen vastuullisuusraportointia. Raportti on yhteneväinen niin GRI-raportointi-käytäntöjen, EU:n kestävyysraportointidirektiivin kuin STBi tavoitteiden kanssa.


Tehtyäsi tilauksen, sovitaan aloituskokous (Teams), jossa käydään läpi tarvittavat lähtötiedot, joiden keräämiseen annamme selkeät ohjeet, sekä tavoite aikataulun. Tyypillisesti laskenta ja raportointi valmistuu 1-3 viikon kuluessa lähtötietojen saamisesta.


Toimitukseen sovelletaan KSE2013 -sopimusehtoja