Yrityksen hiilijalanjäljen laskenta
Yrityksen hiilijalanjäljen laskenta

Yrityksen hiilijalanjäljen laskenta

0,00 €
Sisältää alv. 24 %

Laskenta- ja raportointipaketti yrityksen/organisaation päästöjen raportointiin GHG Protokollan mukaisesti.

Tämä on esittelytuote.

Jotta organisaatio voi asettaa ilmastotyölleen mitattavia tavoitteita, jotka aidosti ohjaavat tekemistä ja joista voidaan viestiä ilman vaaraa viherpesusta, tulee päästölähteet tunnistaa ja selvittää aiheutettujen päästöjen määrä. Hiilijalanjälki kertoo, kuinka paljon khk-päästöjä tuotteesta, toiminnosta tai palvelusta aiheutuu.

Yrityksen hiilijalanjälkilaskenta sisältää kaikkien kolmen sovellusalan (scope 1-3) päästöjen laskennan ja raportoinnin Greenhouse Protocol standardin mukaan.

Laskennan tuloksista tuotetaan kattava raportti, jossa kuvataan laskentamenetelmä, laskentaan sisällytetyt päästölähteet ja rajaukset sekä laskennan tulokset. Hiilijalanjälki raportoidaan eri kasvihuonekaasujen yhteismitallistettuna määränä eli hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e). 

Raportin sisältö sopii sellaisenaan osaksi yrityksen vastuullisuusraportointia. Raportti on yhteneväinen niin GRI-raportointi-käytäntöjen, EU:n kestävyysraportointidirektiivin kuin STBi tavoitteiden kanssa.

Hinnoittelu perustuu yrityksen koon ja toimintojen mukaiseen laskennan työmäärään. Kysy tarjous!