Kilpailu on kovaa ja erottuminen joukosta on entistä tärkeämpää.

Ilmastonmuutos on yhä enenevässä määrin voimakkaasti esillä niin mediassa, yleisessä keskustelussa kuin poliitikkojen puheissakin. Kuluttajien tietoisuus kasvaa ja valinnat kohdistuvat entistä useammin ilmastoystävällisiin tuotteisiin ja palveluihin.

Yritykset ovatkin nyt valinnan edessä: mukaudutaanko ilmastokysymykseen passiivisesti vai toimiiko yritys vastuullisesti päästöjään vähentämällä ja vahvistetaanko samalla yrityksen ilmastomyönteistä imagoa niin, että se saadaan käännettyä kasvun ajuriksi ja kilpailueduksi.

Yritykset voivat toimia vastuullisesti ja samalla kohottaa ilmastomyönteistä imagoaan mm:

  • pienentämällä oman yritystoiminnan ilmastohaittoja, päästöjään vähentämällä
  • hankkimalla ja mitätöimällä sertifioituja päästövähennys yksiköitä