PUOLUEIDEN "ILMASTOASENNE"

PUOLUEIDEN

Juuri päättyneen vuoden 2018 aikana Suomessakin toden teolla herättiin ilmastonmuutoksen aiheuttamaan uhkaan. IPCC:n tuore raportti ja vuoden tapahtumat, ennätyshelteet, metsäpalot, poikkeuksellisen voimakkaat myrskyt ja tulvat sekä kuivuuden aiheuttamat satovahingot niin Suomessa kuin maailmallakin olivat voimakkaasti esillä niin mediassa kuin poliitikkojen puheissakin.

Kuten edellisessä blogikirjoituksessakin hieman sivuttiin, on huhtikuun 2019 eduskuntavaaleista tulossa myös ilmastovaalit, ainakin mikäli äänestäjät ja etenkin media jaksavat pitää ilmastoasiaa esillä.

Puolueiden periaateohjelmissa tosin on vielä valitettavan vähän konkretiaa ilmastomuutoksen torjuntaan tähtäävistä toimista.

Vaikka eduskuntavaaleissa äänestetäänkin yksittäisiä ehdokkaita, äänestetään käytännössä puolueita, jolloin tuleva ilmastopolitiikka määräytyy puolueiden periaateohjelmien ja hallituskokoonpanon mukaiseksi.

Hyvän sään aikana -verkkojulkaisu haastatteli syksyn 2018 aikana puolueiden puheenjohtajien kantoja ilmastonmuutokseen. Kyseisen haastattelun vastausten ja puolueiden omien verkkosivujen perusteella teimme oheisen ”ilmastoasennemittarin”, josta jokainen voi tehdä johtopäätöksensä, mitä puoluetta tulevissa eduskuntavaaleissa äänestää, ainakin mikäli pitää ilmastonmuutoksen torjuntaa äänestyskriteerinä tärkeänä.

Erot asenteissa puolueiden välillä ovat vielä huomattavan suuret, ja voikin olettaa, että vaalien lähestyessä puolueiden kannat lähentyvät toisiaan, jolloin onkin hyvä miettiä, ovatko vaalien alla annetut lupaukset vilpittömiä vai pelkkää äänten kalastelua.