HIILIRAJAMEKANISMI CBAM

HIILIRAJAMEKANISMI CBAM

CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) -hiilirajamekanismi on Euroopan unionin uusi, 1.10.2023 käyttöönotettu tapa ehkäistä hiilivuotoa eli valmistuksen siirtymistä kustannussyistä EU:n ulkopuolelle. Mekanismia sovelletaan EU:n ulkopuolelta EU:hun tuotaviin niin sanottuihin CBAM-tavaroihin, joita ovat esimerkiksi tietyt rauta- ja terästuotteet, lannoitteet, alumiini- ja sementtituotteet sekä vety ja sähkö.

Hiilirajamekanismi tarkoittaa sitä, että Euroopassa ETS päästökaupan piirissä olevien tuotteiden tuotantokustannuksia verrattuna vastaaviin EU:n ulkopuolella tuotettuihin tuotteisiin yhdenmukaistetaan, asettamalla EU:n ulkopuolelta tuotaville tuotteille CBAM -maksu, joka on saman suuruinen kuin päästökaupan maksu

CBAM raportoinnista ja -maksusta vastaa tavaran maahantuoja.


Hiilirajamekanismi otetaan käyttöön kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa, joka alkoi 1.10.2023 jatkuen 31.12.2025 saakka, hiilirajamekanismin piiriin kuuluvien tuontituotteiden maahantuojilla on velvollisuus vain raportoida tiedot tuotteen päästösisällöstä sekä suorien että epäsuorien päästöjen osalta. Maahantuojat ovat vastuussa päästötietojen hankkimisesta. Raportointi tapahtuu neljännesvuosittain ja raportointivelvollisuuden laiminlyönnistä seuraa maahantuojalle virhemaksu. Maahantuojien on tullut toimittaa ensimmäinen CBAM-raportti 31.1.2024 mennessä.

Toisessa vaiheessa vuodesta 2026 lukien alkaa itse hiilirajamekanismin mukaisen maksun kerääminen. Maahantuojan on hankittava maksullisia päästötodistuksia eli CBAM-todistuksia. Todistuksia tarvitaan tavaroiden valmistuksessa syntyneitä päästöjä vastaava määrä. Lisäksi maahantuojan tulee myös vuosittain raportoida hiilirajamekanismin alainen tuonti, tuotteisiin sitoutuneet päästöt, mahdollinen alkuperämaassa maksettu hiilen hinta ja tiedot tarvittavien CBAM-todistusten määrästä. Toisessa vaiheessa päästötiedot ja alkuperämaassa maksettu hiilen hinta on todennettava akkreditoitujen todentajien toimesta.


Tullin tietojen mukaan sadat yritykset eivät ole tehneet raporttia määräajassa. Viime loka-joulukuussa maahantuoduista CBAM-tavaroista piti jättää raportti komissiolle tammikuun loppuun mennessä. Tämä raportointivelvoite koski Suomessa noin 1 000 maahantuojaa. Kuitenkin vain noin 300 yritystä on käynyt raportoimassa tähän määräaikaan mennessä. Syitä tähän voi olla useita. Esimerkiksi, kaikki eivät ole tietoisia, että heidän maahantuomansa tavarat ovat CBAM-tavaroita. Osasyynä voi myös olla hankaluudet käyttää komission melko monimutkaista raportointijärjestelmää.


Ilmastoapu voi auttaa

Ilmastoapu on perehtynyt kattavasti hiilirajamekanismiin ja komission raportointijärjestelmään ja voi auttaa yrityksiä monin tavoin. Voimme esimerkiksi järjestää yrityksellenne koulutusta hiilirajamekanismista tai opastaa ja auttaa raportointivelvoitteiden täyttämisessä. Voimme myös tehdä raportin komission järjestelmään puolestanne, niin sanottuna välillisenä edustajana. Seuraavan raportin määräaika on jo 30.04.2024, eli nyt viimeistään tulisi toimia..