ILMASTOAPU MUKANA ”UUSILMA” HANKKEESSA, JONKA TAVOITTEENA ON ILMASTOLAIN VAHVISTAMINEN

ILMASTOAPU MUKANA ”UUSILMA” HANKKEESSA, JONKA TAVOITTEENA ON ILMASTOLAIN VAHVISTAMINEN

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman yksi tavoitteista on ”Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi”, jonka tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035.

Tavoitteen toteuttamisen keskeisiä keinoja on lainsäädännön uudistaminen tukemaan ja ohjaamaan Suomen kasvihuonekaasupäästöjen positiivista kehitystä. Ilmastolain uudistaminen ja uusien keinojen käyttöönotto edellyttää tietoa nykytilasta ja meneillään olevista muutoksista.

”UUSILMA” -hanke on osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa, jota vetää Suomen ympäristökeskus. Hanke on käynnistetty vuoden 2020 alussa ja jatkuu lokakuuhun 2020.

Ilmastoapu on hankkeessa mukana yhtenä kutsutuista kompensaatioita, ilmastopolitiikkaa ja ohjauskeinoja tuntevista eri alojen asiantuntijoista.

Hankkeessa mm.:

  • selvitetään uusia keinoja ja sääntelyä, joiden avulla voidaan varmistaa, että kehitys etenee kohti hiilineutraaliutta
  • tarkastellaan yhteisvaikutuksia, vaikuttavuutta ja muunneltavuutta tarkastellaan kokonaisuutena ottaen huomioon myös voimassa oleva sääntely, kehittyvä yksityisen sektorin oma sääntely sekä EUn sääntelyaloitteet
  • valotetaan vaikutuksia ja sivuvaikutuksia valotetaan monipuolisesti eri tieteenalojen avulla
  • tunnistetaan miten ilmastosääntelyyn keskeiset kansainväliset sitoumukset ja esteet tulee ottaa huomioon keinojen kehittämisessä.


Lisätietoja hankkeesta löytyy täältä.