Olemme luoneet valmiita vaihtoehtoja erityyppisten päästölähteiden keskimääräisistä päästöistä kuten: lentämisen, autoilun, asumisen, laivamatkojen ja henkilökohtaisten päästöjen. Lisäksi internetissä on monia laskureita, joilla voi arvioida päästöjen määrää, esimerkiksi Sitran elämäntapatesti.

Yleisesti, päästökompensointi tarkoittaa omien hiilidioksidipäästöjen aiheuttamien haittojen hyvittämistä.

Meidän kauttamme asiakas voi hankkia palvelun, jossa hankitaan ja mitätöidään Gold Standard VER -päästövähennysyksiköitä. Yksi VER = yksi tonni hiilidioksidia. Palvelun valitessaan asiakas voi lisäksi valita, mistä hankkeesta yksiköt hankitaan ja mitätöidään.

Päästövähennysyksikkö on taloudellinen mittayksikkö, joka vastaa yhtä tonnia hiilidioksidia. Yksityisasiakkaille välitämme Gold Standard VER -yksiköitä ja niiden mitätöintiä.

VER päästövähennysyksiköitä myydään ja ostetaan sekä mitätöidään erityisessä päästövähennysten markkina-alustassa. Kaupankäynti yksiköillä tapahtuu niin sanottuna "spot" -kauppana, eli yksiköitä myydään päivän markkinahintaan.

Yksityisasiakkaille hankimme yksiköt Gold Standard -sertifioiduista hankkeista. Standardin mukaan toteutettavien projektien edellytyksenä on se, että niistä on hyväksytty toteutussuunnitelma ja että ne auditoidaan ulkopuolisten toimijoiden toimesta.

Olennaisena osana kompensointipalveluamme on Gold Standard -hankkeiden kartoitus ja auditointi, jolloin voimme tarjota yksiköitä vain laadukkaista hankkeista.

Tyypillisesti hankkeet ovat uusiutuvan energian, energiatehokkuuden parannus- tai metaanin talteenotto -hankkeita. Tuotekuvauksissa on esitetty kulloinkin käytettävissä olevat hankevaihtoehdot.

Yritysasiakkaille voimme tarjota myös YK:n alaisia (UN Certified) päästövähennyshankkeita, jolloin välittämämme yksiköt ovat UN Certified CER -yksiköitä.

Tyypillisesti päästövähennysyksiköt hankitaan ja mitätöidään isommissa erissä, jolloin yksittäisten asiakkaiden kompensoinnit ovat osa isompaa määrää, eikä tietyn asiakkaan kompensointia voi yksilöidä. Me olemme ainoana toimijana ottaneet käyttöön menetelmän, jossa asiakkaamme voivat itse tarkistaa Gold Standard -päästövähennysrekisteristä kompensointinsa toteutuneen.

Myös me hankimme päästövähennysyksiköt (VER) isommissa erissä, mutta yksiköiden mitätöinnin rekisteröintivaiheessa lisäämme jokaisen asiakkaan sertifikaattinumeron ja hankittujen päästövähennys yksiköiden määrän rekisteritietoihin. Rekisteröinnin kirjauduttua lähetämme asiakkaalle linkin kyseiseen rekisterimerkintään, jolloin jokainen voi tarkistaa yksiköiden hankinnan ja mitätöinnin toteutuneen. Asiakkaiden tietosuojaa kunnioittaaksemme käytämme sertifikaatin numeroa asiakkaan nimen sijaan.

Koska teemme hankinnat isommissa erissä, rekisteröinti ja ilmoitus asiakkaalle tehdään noin 1 - 3 kuukauden kuluessa asiakkaan verkkokaupassa asioinnin jälkeen.

Kysymyksessä ilmeisesti viitataan blogikirjoitukseen lentämisen päästöistä.

Hiilidioksidi (CO2) muodostuu hiilen palamistuotteena, jolloin yhteen hiilimolekyyliin (C) yhdistyy kaksi happimolekyyliä (O). Hiilen moolipaino on 12,011 g/mol ja hapen moolipaino on 15,9994 g/mol, eli hiilidioksidissa on yhtä yksikköä hiiltä kohden 2,664 yksikköä happea. Kilogramma hiiltä muodostaa tällöin 3,664 kg hiilidioksidia (1 kg + 2,664 kg).

1kg kerosiinia sisältää (laadusta riippuen) noin 0,857 kg hiiltä, jolloin siitä muodostuu noin 3,14 kg hiilidioksidia. Tarkka määrä riippuu kerosiinin laadusta, mutta yleisesti ottaen määrä on tuota luokkaa. Eli massa yli kolminkertaistuu.

Pääsääntöisesti ette voi. Koska emme ole ns. yleishyödyllinen yhdistys, eikä kyseessä ole lahjoitus, vaan hankkimanne palvelun avulla hankitaan tietty määrä kaupallisia päästövähennys yksiköitä (VER), ei myöskään palvelun hankintakustannus ole teille vähennyskelpoinen.

Joissain poikkeustapauksissa saattaa olla mahdollista vähentää kulut verotuksessa markkinointikuluina, mutta siitä teidän tulisi pyytää verottajalta ennakkopäätös.